آناتومی اسکلتی عضلانی اندام تحتانی

استاد: جناب آقای دکتر چیگینی
شناسه کالا در انبار: 2008
21,350 تومان

ورودی پزشکی مهر 98

دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران

مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

آناتومی اسکلتی عضلانی اندام فوقانی

استاد: جناب آقای دکتر یوسفی
33,250 تومان

آناتومی اندام تحتانی

استاد: آقای دکتر چگینی
23,100 تومان

جنین شناسی قلب

استاد: سرکار خانم دکتر موثقی
13,300 تومان

فیزیولوژی قلب و عروق

اساتید: سرکار خانم دکترخاکپور سرکار خانم دکترآل ابراهیم
28,000 تومان