آناتومی سر و گردن

اساتید: دکتر چگینی دکتر شریفی
شناسه کالا در انبار: 2019
19,250 تومان

ورودی پزشکی مهر97

دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران

مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

آناتومی اسکلتی عضلانی اندام فوقانی

استاد: جناب آقای دکتر یوسفی
33,250 تومان

فیزیولوژی قلب و عروق

اساتید: سرکار خانم دکترخاکپور سرکار خانم دکترآل ابراهیم
28,000 تومان

آناتومی قلب

استاد: سرکار خانم دکتر فاضلی پور
21,699 تومان

آناتومی اسکلتی عضلانی اندام تحتانی

استاد: جناب آقای دکتر چیگینی
21,350 تومان