آناتومی سر و گردن

مشاهده به عنوانن جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه

آناتومی سر و گردن (جلسه اول)

اساتید: دکتر چگینی دکتر شریفی
2,500 تومان

آناتومی سر و گردن(جلسه دوم)

استاد: دکتر چگینی دکتر شریفی
2,195 تومان

آناتومی سر و گردن(جلسه سوم)

استاد: دکتر چگینی دکتر شریفی
1,794 تومان

آناتومی سر و گردن(جلسه چهارم)

استاد: دکتر چگینی دکتر شریفی
2,800 تومان

آناتومی سر و گردن(جلسه ششم) بافت نرم

استاد: دکتر چگینی دکتر شریفی
2,800 تومان

آناتومی سر و گردن (جلسه هفتم)

استاد: دکتر چگینی و شریفی
2,450 تومان