اصول پایه فارماکولوژی

استاد: دکتر هادیِپور
شناسه کالا در انبار: 2003
11,500 تومان

96گروه جزوه نویسی ورودی بهمن

مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

فارماكولوژي ١

استاد: دکتر هادیپور گروه جزوه نویسی ورودی بهمن 96 دانشگاه علوم پزشکی ازاد تهران
31,000 تومان

پاتولوژی اختصاصی 1

اساتید : دکتر مظفری ، دکتر شفیعی ، دکتر فرجاد آزاد ، دکتر حسینی
16,800 تومان

پاتولوژی عمومی (مبحث تغذیه)

استاد: دکتر حسینی
2,450 تومان

پاتولوژی عمومی (مبحث ایمنی)

جلسات10تا13 استاد: دکتر فرجاد آزاد
9,800 تومان