بافت شناسی قلب

استادک سزکار خانم دکتر داودی
شناسه کالا در انبار: 2007
8,050 تومان

ورودی پزشکی مهر98

دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران

مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

آناتومی قلب

استاد: سرکار خانم دکتر فاضلی پور
21,699 تومان

جنین شناسی اسکلتی عضلانی

استاد: سرکار خانم دکتر عبدی
9,100 تومان

جنین شناسی قلب

استاد: سرکار خانم دکتر موثقی
13,300 تومان

فیزیولوژی قلب و عروق

اساتید: سرکار خانم دکترخاکپور سرکار خانم دکترآل ابراهیم
28,000 تومان