تنفس

اساتید:سرکار خانم دکتر شریفی سرکار خانم دکتر فاضلی پور سرکار خانم دکترداودی سرکار خانم دکترعبدی
شناسه کالا در انبار: 2014
17,500 تومان

ورودی پزشکی مهر 98

دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران

مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

آناتومی قلب

استاد: سرکار خانم دکتر فاضلی پور
21,699 تومان

آناتومی اسکلتی عضلانی اندام فوقانی

استاد: جناب آقای دکتر یوسفی
33,250 تومان

آناتومی اسکلتی عضلانی اندام تحتانی

استاد: جناب آقای دکتر چیگینی
21,350 تومان

فیزیولوژی قلب و عروق

اساتید: سرکار خانم دکترخاکپور سرکار خانم دکترآل ابراهیم
28,000 تومان