جنین شناسی اسکلتی عضلانی

استاد: سرکار خانم دکتر عبدی
شناسه کالا در انبار: 2009
9,100 تومان

ورودی پزکی مهر 98

دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران

مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

فیزیولوژی سلول مولکول (جلسه 1تا5)

استاد : دکتر خاکپور
5,250 تومان

جنین شناسی قلب

استاد: سرکار خانم دکتر موثقی
13,300 تومان

فیزیولوژی قلب و عروق

اساتید: سرکار خانم دکترخاکپور سرکار خانم دکترآل ابراهیم
28,000 تومان

بافت شناسی (جلسه 1تا6)

اساتید : دکتر حسن زاده ، دکتر مصطفوی نیا ، دکتر داودی
11,550 تومان