فیزیولوژی سلول مولکول (جلسه 1تا5)

استاد : دکتر خاکپور
شناسه کالا در انبار: 2073
5,250 تومان

ورودی پزشکی مهر 99

دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران

مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

بافت شناسی (جلسه 1تا6)

اساتید : دکتر حسن زاده ، دکتر مصطفوی نیا ، دکتر داودی
11,550 تومان

بیوشیمی سلول و مولکول (فصل یک)

استاد: دکتر رضا محمدی
26,600 تومان

جنین شناسی اسکلتی عضلانی

استاد: سرکار خانم دکتر عبدی
9,100 تومان

آناتومی اسکلتی عضلانی اندام فوقانی

استاد: جناب آقای دکتر یوسفی
33,250 تومان