فیزیولوژی عملی قلب

استاد: جناب آقای دکتر اسدی
شناسه کالا در انبار: 2064
3,500 تومان

ورودی پزشکی بهمن98

دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران

مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

آناتومی اسکلتی عضلانی اندام فوقانی

استاد: جناب آقای دکتر یوسفی
33,250 تومان

آناتومی اندام تحتانی

استاد: آقای دکتر چگینی
23,100 تومان

آناتومی اسکلتی عضلانی اندام تحتانی

استاد: جناب آقای دکتر چیگینی
21,350 تومان

جنین شناسی اسکلتی عضلانی

استاد: سرکار خانم دکتر عبدی
9,100 تومان