پاتولوژی عمومی (مبحث ژنتیک)

دکتر ساعتیان
شناسه کالا در انبار: 2038
7,350 تومان

جلسات 14 تا 16 پاتولوژی عمومی

مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

پاتولوژی عمومی (مبحث نئوپلازی)

استاد دکتر شفیعی
8,050 تومان

پاتولوژی عمومی (مبحث ایمنی)

جلسات10تا13 استاد: دکتر فرجاد آزاد
9,800 تومان

پاتولوژی عمومی (مبحث عفونی)

استاد: دکتر ساعتیان دکتر مظفری
9,800 تومان

پاتولوژی عمومی (مبحث بیماری های محیطی)

استاد دکتر شفیعی
6,300 تومان