پاتولوژی عمومی عملی (جلسه دوم تا ششم)

استاد: دکتر حسینی ، دکتر فرجاد ، دکتر شفیعی ، دکتر مظفری ، دکتر شفیعی
شناسه کالا در انبار: 2056
3,150 تومان
مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

پاتولوژی عمومی (مبحث تغذیه)

استاد: دکتر حسینی
2,450 تومان

پاتولوژی عمومی (مبحث ایمنی)

جلسات10تا13 استاد: دکتر فرجاد آزاد
9,800 تومان

پاتولوژی عمومی (مبحث ژنتیک)

دکتر ساعتیان
7,350 تومان

پاتولوژی عمومی (مبحث نئوپلازی)

استاد دکتر شفیعی
8,050 تومان