پاتولوژی عمومی (مبحث عفونی)

استاد: دکتر ساعتیان دکتر مظفری
شناسه کالا در انبار: 2048
9,800 تومان

جلسه 21تا 24 پاتولوژی عمومی مبحث عفونی

مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

پاتولوژی عمومی (مبحث بیماری های محیطی)

استاد دکتر شفیعی
6,300 تومان

پاتولوژی عمومی (مبحث ژنتیک)

دکتر ساعتیان
7,350 تومان

پاتولوژی عمومی(مبحث آزار)

استاد: دکتر حسینی
5,250 تومان

پاتولوژی عمومی (مبحث تغذیه)

استاد: دکتر حسینی
2,450 تومان