پاتولوژی عمومی (مبحث نئوپلازی)

استاد دکتر شفیعی
شناسه کالا در انبار: 2044
8,050 تومان

جلسات 17 تا 20

مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

پاتولوژی عمومی (مبحث ژنتیک)

دکتر ساعتیان
7,350 تومان

پاتولوژی عمومی (مبحث عفونی)

استاد: دکتر ساعتیان دکتر مظفری
9,800 تومان

پاتولوژی عمومی (مبحث بیماری های محیطی)

استاد دکتر شفیعی
6,300 تومان

پاتولوژی عمومی (مبحث تغذیه)

استاد: دکتر حسینی
2,450 تومان